Produkty

Szczupak
28 września 2015
Karp
28 września 2015

Jesiotr

10.0060.00

Jesiotr posiada charakterystycznie ryjkowato wyciągniętą głowę, otwór gębowy dolny z wysuwalnymi szczękami, które nie są uzębione. Z przodu przy otworze gębowym znajdują się cztery wąsy ułożone poprzecznie. Po stronie grzbietowej głowy zaraz obok pokryw skrzelowych znajdują się tryskawki (spiraculum).

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Cechy budowy oraz umaszczenie

Jesiotr posiada charakterystycznie ryjkowato wyciągniętą głowę, otwór gębowy dolny z wysuwalnymi szczękami, które nie są uzębione. Z przodu przy otworze gębowym znajdują się cztery wąsy ułożone poprzecznie. Po stronie grzbietowej głowy zaraz obok pokryw skrzelowych znajdują się tryskawki (spiraculum). U jesiotra linia boczna występuje nie tylko na bokach ciała ale także na głowie. Ciało w przekroju poprzecznym przypomina kształtem pięciokąt. Na bokach znajduje się po jednym szeregu tarczek kostnych. Płetwy piersiowe są mocno osadzone, szerokie. Płetwa grzbietowa znajduje się w tylnej części ciała, dalej niż płetwy brzuszne, które są małe i znajdują się tuż przed odbytem. Płetwa odbytowa jest krótka. Płetwa ogonowa jest charakterystyczna, heterocerkiczna. Grzbietową jej krawędź pokrywają fulkary.

Grzbiet może być brunatny lub też szarobrunatny, kontrastujący ze srebrzystobiałym brzuchem. Tarczki kostne mają jaśniejszy kolor (brudnobiały).

Występowanie oraz długość i masa ciała

Występowanie jesiotra zachodniego obejmuje wybrzeża wód europejskich oraz rzeki, które wpadają do północnej części Atlantyku. Poza tymi obszarami występuje on również w Morzu Czarnym. Był też spotykany w Morzu Śródziemnym. W Europie północnej jego zasięg dochodzi do Bałtyku, jednakże jest on tam coraz rzadziej spotykany ze względu na wysokie zanieczyszczenie na które jest wrażliwy. Występuje w jeziorach Karelii: Ładoga i Onega. Zasięg występowania gatunki z rodzaju Acipenser sięga daleko na północ i jest bardzo rozległy.
Jesiotry osiągają duże rozmiary, mogą mierzyć od 2 do 4m oraz ważyć nawet 300kg. Przyrosty roczne wahają się w zakresie 10-15 cm.

Rozród

Jesiotr osiąga dojrzałość płciową późno, w przypadku samic jest to wiek 8-14 lat, samce nieco wcześniej, w wieku 7-9 lat. Tarło jesiotra odbywa się najczęściej w ujściach rzek w miejscach o twardym dnie, na prądzie wody. Tarło trwa od kwietnia do sierpnia, ze szczególnym nasileniem w maju i czerwcu. Po odbytym tarle jesiotry wracają z rzek do morza na żerowiska. Jedynymi jesiotrami, które tego nie robią są te, które żyją w jeziorze Ładoga (prawdopodobnie spędzają tam całe swoje życie).

Pokarm

Pokarm jesiotra stanowi bentos, a wśród niego głównie larwy owadów oraz małże. W miarę powiększania swych rozmiarów ciała stale wzrasta udział ryb w menu. Młode jesiotry przebywają w pobliżu miejsc rozrodu około roku, czasem dłużej (około 2 lat). Po upływie tego czasu zaczynają wolno spływać do morza, gdzie w menu oprócz ryb jest także fauna denna (skorupiaki, mięczaki, pierścienice i robaki).

Środowisko

jesiotr jest dwuśrodowiskowy (rozród odbywa się w rzekach, zaś żerowiska znajdują się w morzu). Jest bardzo wrażliwy na zanieczyszczenia ściekami (przede wszystkim miejsc rozrodu). Zwiększające się zanieczyszczenie europejskich rzek znacznie zmniejszyły liczebność jesiotra. Drugą przyczyną tak małej liczebności jesiotra jest późne dojrzewanie płciowe.