Produkty

Tołpyga
28 września 2015
Karaś zwykły
28 września 2015

Lin zwykły

4.008.00

Ciało lina jest bocznie spłaszczone, głowa nieduża. W kącikach końcowo położonego otworu gębowego znajdują się nieduże wąsy (1 para). Płetwy lina są stosunkowo duże, zaokrąglone, ogonowa nieznacznie wcięta. Na pokrycie ciała lina składają się drobne łuski, które pokrywa gruba warstwa śluzu.

Wyczyść
SKU: brak Kategoria:

Ubarwienie i cechy charakterystyczne

Ciało lina jest bocznie spłaszczone, głowa nieduża. W kącikach końcowo położonego otworu gębowego znajdują się nieduże wąsy (1 para). Płetwy lina są stosunkowo duże, zaokrąglone, ogonowa nieznacznie wcięta. Na pokrycie ciała lina składają się drobne łuski, które pokrywa gruba warstwa śluzu. Grzbiet ciemnobrunatny, przechodzący ku dołowi w barwę oliwkowozieloną lub zielonkawą ze złocistym połyskiem. Boki mają barwę wyraźnie zieloną, która sięga aż do partii brzusznych. Płetwy zwykle są ciemne, brunatnoczarne z zabarwieniem zielonym, ciemnoszare lub ciemnobrunatne. Tęczówka oka czerwona. U lina występuje wyraźny dymorfizm płciowy, który zaznacza się przede wszystkim w długości płetw brzusznych oraz grubości ich promieni. U samców są one dłuższe, sięgają niemal do płetwy odbytowej. Po osiągnięciu dojrzałości przez rybę, zgrubieniu ulega 2-gi promień. Dłuższe są także płetwy piersiowe (sięgają płetw brzusznych). Samice zaś mają dłuższą płetwę grzbietową, węższą oraz dłuższą głowę niż samce.

Zasięg geograficzny

Występuje w wodach śródlądowych niemalże całej Europy, z wyłączeniem zlewiska wód arktycznych oraz zachodniego wybrzeża Półwyspu Bałkańskiego. Granicą występowania w Azji są rzeki: Ob, Jenisej i Irtysz (sięga aż do środkowego ich biegu). Żyje także w jeziorze Bajkał. Południową granicą występowania są : Azja Mniejsza oraz Kaukaz, w górach spotyka się go do wysokości 1600m n.p.m.. Nie występuje w Azji Centralnej. W Polsce występuje na niżu w wodach wolno płynących lub stojących. Granicą występowania są Tatry.
Lin został introdukowany na inne kontynenty w XIX wieku i obecnie występuje już na wszystkich.

Długość i masa ciała

Lin dorasta przeciętnie do 30-40cm (największe ok 60cm) przy masie 1-3kg (duże okazy do 7kg). Osiąga większe i szybsze przyrosty w czystych wodach naturalnych jezior oraz rzek, niższe i wolniejsze w zanieczyszczonych zbiornikach.

Rozród

Lin osiąga dojrzałość płciową w wieku 3 – 4 lat (wyjątkowo w wieku 2 lat). Samce, podobnie jak i u większości gatunków ryb, dojrzewają wcześniej. Tarło może być znacznie rozciągnięte w czasie, ponieważ zależy od przebiegu temperatury w danym roku. W Polsce przypada na okres od czerwca do sierpnia. Rozród rozpoczyna się przy temperaturze 19-20ºC i odbywa się on w partiach spokojnych wód, w miejscach płytkich, porośniętych roślinnością zanurzoną (lin przylepia do niej składane jaja).

Pokarm

Narybek lina żywi się pierwotniakami, drobnymi skorupiakami planktonowymi oraz glonami, z czasem także larwami owadów oraz małżoraczkami. W późniejszym okresie pojawiają się drobne ślimaki, wyższe skorupiaki, skąposzczety oraz larwy ochotkowatych, wodzieni oraz chruścików. Skład pokarmu jest zróżnicowany, w zależności od jego dostępności a także rodzaju zbiornika. Lin jest rybą, która żeruje w mulistych partiach dna (ryje w mule, głębiej niż karp). Okres najintensywniejszego żerowania przypada na wiosnę, najsłabszego pod koniec lata. Ryby zaprzestają żerować przy temperaturze 8ºC a przy temperaturze 4ºC zapadają w sen.

Środowisko

Lin żyje przede wszystkim w płytkich jeziorach, stawach i wolno płynących rzekach nizinnych. Najliczniejszy jest w zbiornikach wodnych nie przekraczających 2m głębokości, o mulistym dnie silnie porośniętym roślinnością oraz spokojnej wodzie. W głębszych wodach wybiera strefy przybrzeżne, w rzekach natomiast zarośnięte zatoczki, starorzecza i łachy. Ważna jest także roślinność zanurzona (rdestnica czy osoka), które dają linowi schronienie przed drapieżnikami (szczupak, węgorz oraz okoń, to gatunki najgroźniejsze dla narybku lina). Lin jest rybą odporną na niską zawartość tlenu w wodzie, wahania temperatury, nie znosi jednak wód kwaśnych, (pH poniżej 5,5) oraz silnie zasadowych (pH powyżej 9).